Odzysk ciepła

Dostosowujemy układy olejowe sprężarek do odzysku ciepła.

W trakcie wytwarzania sprężonego powietrza powstaje bardzo dużo energii cieplnej, która oddawana jest jako zanieczyszczenie do środowiska. Ciepło to jest wyprowadzane na zewnątrz sprężarek śrubowych poprzez olejowy układ chłodzenia. Ilość energii, którą można odzyskać to równowartość ok. 70%  energii elektrycznej  dostarczonej do sprężarki. Budowa nowoczesnej sprężarki śrubowej umożliwia zainstalowanie dodatkowego wymiennika ciepła, który przekazuje energię cieplną do systemu ciepłej wody użytkowej lub np. ogrzewania zakładu.

Zaoszczędź energię cieplną do ogrzewania wody lub innych celów i zadbaj o środowisko naturalne.

Zapytaj nas o szczegóły.